Forsøksdyr: Vaksine mot lakselus


Godkjenningsdato 19.05.2020

Godkjenningsperiode 01.06.2020-18.12.2020

1 Formål
Vaksinere mot lakselus.
2 Skadevirkninger
Vaksinering vil ikke gi høyere belastning enn hva som er normalt ved vaksineringer av laks. Lus vil gi hudskader i preadult og voksent stadie. Skadene er størst når lusa er stor og kjønnsmoden. Defor vil forsøket avsluttes før lusen når voksent stadie.
3 Forventet nytteverdi
Påslag av lakselus er ett stort problem, og trussel, for oppdrettsnæringengende med alvorlig redusert
dyrevelferd. En vellykket vaksine vil være til stor nytte i norsk oppdrettsnæring, og øke dyrevelferden
betraktelig.
4 Antall dyr og art
Atlantisk laks, 14 fisk pr vaksine, totalt 56 fisk
5 Hvordan etterleve 3R
Arbeidet vil være ett screeningsforsøk hvor man bare benytter enkeltkar og 14 fisk i enkle kar. Antallet lus som benyttes er mindre enn det som er vanlig i slike forsøk. I tillegg vil forsøket avsluttes før lusen blir voksen med eggstrender for å unngå skader på fisken.