Forsøksdyr: Villfisk rundt oppdrettsanlegg, telemetri


Godkjenningsdato 14.05.2020

Godkjenningsperiode 14.05.2020-31.01.2022

1 Formål
Målet med dette prosjektet er å finne ut om villfisken rundt oppdrettsanleggene er stasjonære eller forflytter seg inn og ut av området. Resultatene skal brukes til å utvikle gode verktøy som kan brukes for å forstå hvordan villfisk oppfører seg i nærheten av anlegg over tid og ellers hvordan fisken benytter seg av havområdet rundt anlegget.

2 Skadevirkninger
Forventes ingen skadevirkninger

3 Forventet nytteverdi
Kunnskap om villfisk som tiltrekkes oppdrettsanlegg er nyttig i debatten om i hvor stor grad villfisk påvirkes av oppdrettsetablering og aktivitet i kystområdene. Og for at vi i fremtiden skal kunne utnytte fiskeressurser som står rundt oppdrettsanlegg på en bedre måte.

4 Antall dyr og art
Villfanget torsk og sei. Henholdsvis 80 og 40

5 Hvordan etterleve 3R
Replace- ikke mulig å erstatte villfisk til dette, da det er vanskelig å modellere adferden til fisken. Reduction-antall fisk rundt anlegg er estimert til ca 10 tonn, antallet vi skal merke i dette forsøket er svært liten.
Refine- Deler av forsøket gjøres ved et FoU-anlegg nær Tromsø. Fisken vil bli håndtert minst mulig, og all håndtering vil skje under bedøvelse.