Forsøksdyr: Virtuelle gjerder for sau


Godkjenningsdato 03.07.2018

Godkjenningsperiode 08.08.2018-21.08.2018

Virtuelle gjerder har vært prøvd til sau tidligere, men da med problemer med det tekniske utstyret. Formålet med forsøket er å finne ut om det oppgraderte virtuelle gjerdesystemet kan fungere på sau, samt å dokumentere effekten på dyrevelferden. Hvis dyrene krysser den virtuelle grensen vil de få et elektrisk støt som er vesentlig mindre enn fra et vanlig elektrisk gjerde. Forsøket ansees derfor som lett belastende for dyrene.

Et virtuelt gjerde vil redusere gjerdekostnadene betydelig, er langt mer fleksibelt og vil kunne gi økt utmarksbeiting. Videre vil saueholderne få en mye bedre oversikt over hvor dyrene er.

I forsøket benyttes 8 + 20 søyer med tvillinglam på beite i august og september 2018. Det er ikke mulig å gjennomføre forsøket uten bruk av dyr da det er dyrenes reaksjon som er det sentrale. Antallet dyr i forsøket er antatt å være stort nok til å undersøke forventet individuell variasjon i reaksjon på virtuelle grenser.

Forsøkene vil bli gjennomført ved godkjent forsøksdyravdeling. Dyrene vil få tilsynt av kompetent personale flere ganger daglig.