Forsøksdyr: Virtuelle gjerder for storfe II


Godkjenningsdato 16.05.2018

Godkjenningsperiode 21.05.2018-20.07.2018

Virtuelle gjerdesystem benyttes allerede i mange kommersielle geitebesetninger i Norge. Formålet med forsøket er å arbeide videre for å tilpasse virtuelle gjerdesystem til storfe. Hvis dyrene krysser den virtuelle beitegrensen vil de bli utsatt for et strømstøt som er vesentlig lavere enn fra et vanlig elektrisk gjerde. Derfor vil forsøket anses som lett belastende for dyrene.

Et virtuelt gjerde vil redusere gjerdekostnadene betydelig, er langt mer fleksibelt og vil kunne åpne opp for beite i utmark hvor det er vanskelig og eventuelt ikke ønskelig å sette opp tradisjonelle gjerder. Virtuelle gjerder vil kunne bidra til økt utmarksbeiting, gi tilgang til større beitearealer for dyrene, lengre beitesesong og gi bonden bedre kontroll av dyr på utmarksbeite.

I forsøket skal det benyttes 18 + 16 NRF kviger på beite sommeren 2018. Det er ikke mulig å gjennomføre forsøket uten bruk av dyr, da det er dyrenes reaksjon som er det sentrale. Antallet dyr søkt om gir stort nok antall til at de er en liten flokk, samtidig som at det er nok dyr til å få en indikasjon på individuelle- og gruppevariasjoner. Det er forventet en variasjon mellom individene i deres reaksjon.

Forsøkene vil bli utført i rolige og kontrollerte omgivelser ved godkjent forsøksavdeling, med faglig kompetent personal tilstede opptil flere ganger daglig. Ved alle nye steg i forsøkene vil kvalifiserte personer være til stede for å overvåke dyrene, samt vil bistå dyr ved behov.