Forsøksdyr: Virulence test of a novel variant of the piscine orthoreovirus


Godkjenningsdato 24.10.2018

Godkjenningsperiode 24.10.2018-31.12.2019

Forsøkets formål er å dokumentere virulens for en ny variant av Piscine orthoreovirus (PRV). Grad av sykdomsoverføring og fiskens sykdomsutvikling vil bli undersøkt. Det forventes i forsøksperioden begrenset belastning og ingen alvorlige skadevirkninger eller dødelighet på fisk.

Forsøket vil gi vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi ved å fremskaffe kunnskap om PRV-variantens virulens og påfølgende sykdomsutvikling hos Atlantisk laks og Regnbueørret.

Det planlegges å bruke i alt 120 regnbueørret og 120 atlantisk laks med gjennomsnittstørrelse ca. 80-120 g. Det vil i denne type forsøk ikke være mulig å fremskaffe formålstjenlig dokumentasjon uten bruk av levende fisk. Antall fisk er begrenset til et antall som er vurdert å sikre tilstrekkelig og kvalitativ dokumentasjon som derav kan gi vitenskapelig reproduserbare resultat. Fisken holdes i et stabilt vannmiljø, godt tilpasset de behov som knyttes til aktuelle arter og stadium, under hele forsøket. I forbindelse med håndtering vil fisken bli bedøvd for å redusere risikoen for stress og belastning til et minimum.