Forsøksdyr: Ytterlige evaluering av immunrespons indusert av Vaccibody neoantigen vaksiner


Godkjenningsdato 13.06.2018

Godkjenningsperiode 13.06.2018-12.06.2022

Vaccibody AS holder på å utvikle pasient-spesifikke terapeutiske kreft vaksiner mot tumor spesifikke antigener – kalt neoantigener – som kommer fra somatiske genmutasjoner som oppstår kun i ondartede kreftsvulster under neoplastisk transformasjon og som ikke vil være tilstede i normalt vev. Med sine prekliniske forsøk, vil Vaccibody få vitenskapelig data som skal brukes til å utarbeide søknader om å gjennomføre kliniske studier basert på pasient-spesifikke neoantigener. Med disse pasient spesifikke vaksinene vil flere kreftpasienter få mulighet for å få behandling.

Formålet med dette forsøket er å vurdere flere neoantigener fra flere ulike modell kreft muse cellelinjer som er publisert i litteraturen. Mus vil bli vaksinert en gang og deretter måles immunresponser i milt/lymfeknuter ved hjelp av ELISpot analyser. I dette forsøket, ønsker vi å ytterlige evaluere flere neoantigener for å bestemme immunresponsen mot disse neoantigenene når de leveres med Vaccibody plasmid vaksiner til sammenligning når de har blitt levert som peptidvaksine i litteraturen. Vi ønsker å teste multiple vaksine konstrukter med ulikt antall neoantigener fra tre ulike mus tumor cellelinjer.

Forsøkene klassifiseres som lett belastende forsøk. I dette forsøket vil det bli brukt 69 mus. For å teste evnen vaksiner har til å indusere immune responser, er in vivo forsøk i mus det eneste tilgjengelig alternativet. Basert på våre erfaringer med denne type forsøk og andre publiserte studier som beskriver eksperimenter med de aktuelle dyremodellene, tilsier at det hensiktsmessig med det antallet dyr som er skissert for å observere signifikante forskjeller mellom gruppene i forsøket. DNA vaksineringsmetoden vi har valgt å benytte er de siste årene utviklet med kortere pulsmønster og gir derfor mindre smerte både under og etter vaksinering. I tillegg blir dyrene bedøvet med sevofluorane under vaksinering.