Krav til dyrevelferdsenhet

Publisert 30.06.2015     Sist endret 30.06.2015

Forsøksdyrforskriften stiller krav til deg som ønsker å formidle, oppdrette eller bruke forsøksdyr.

Ett av kravene er at du må ha en egen dyrevelferdsenhet.

Kravet gjelder også brukere som ikke disponerer forsøksdyrlokaler, men som likevel utfører forsøk med dyr (feltforsøk).

Dersom dere har flere lokaliteter i samme forsøksdyrvirksomhet og medlemmene av dyrevelferdsenheten besøker de ulike enhetene/lokalene ofte nok til at de har godt kjennskap til forholdene for forsøksdyrene, kan det være nok med én dyrevelferdsenhet. Hvis ikke bør dere etablere én dyrevelferdsenhet ved hver enhet

Mattilsynet kan gi tillatelse til at små virksomheter som formidler, oppdretter eller bruker forsøksdyr kan løse dyrevelferdsenhetens oppgaver på andre måter. Hvordan dette skal gjøres må dere beskrive i søknaden om godkjenning av virksomheten.

En dyrevelferdsenhet skal blant annet gi personer som jobber med forsøksdyr

 • råd om dyrevelferd knyttet til anskaffelse, oppstalling, stell og bruk
 • råd om etterlevelse av kravet om erstatning, reduksjon og forbedring
 • informasjon om den tekniske og vitenskapelige utviklingen innen erstatning, reduksjon og forbedring

En dyrevelferdsenhet skal også

 • utarbeide og revidere interne driftsrutiner for å overvåke, rapportere og følge opp velferden for dyrene
 • følge utviklingen og resultatene av forsøk når det gjelder forsøkenes virkning på dyrene
 • identifisere og gi råd om faktorer som bidrar ytterligere til erstatning, reduksjon og forbedring
 • gi råd om planer for omplassering, herunder egnet sosialisering av de dyrene som skal omplasseres, og tilbakeføring av dyr etter § 18 (i forskriften).

Lagre journaler

Alle råd som er gitt av dyrevelferdsenheten, og alle avgjørelser som er truffet som følge av disse, skal journalføres og oppbevares i minst tre år.

Mattilsynet skal ha tilgang til disse journalene hvis de ber om det.

Dyrevelferdsenheten bør til enhver tid ha tilgang til oppdatert informasjon om

 • aktuelt regelverk
 • råd og anbefalinger fra relevante fagmiljøer og myndigheter nasjonalt og internasjonalt
 • utstyr, utstyr under utvikling, aktuelle inngrepsteknikker, anestesi- og analgesimidler
 • tilgjengelige kurs for forskere og ansatte

Disse personene skal delta i en dyrevelferdsenhet

Dyrevelferdsenheten skal som et minimum bestå av

 • den eller de som har særskilt kontrollansvar.
 • hos brukere av forsøksdyr: minst ett medlem med relevant vitenskapelig kompetanse.
 • Dyrevelferdsenheten skal motta innspill fra den navngitte veterinæren eller fiskehelsebiologen.

Les mer om kravene til ansvarlig personale i forsøksdyrvirksomheter.

Mattilsynet anbefaler at dyrevelferdsenheten har flere medlemmer enn det som er forskriftens minimumskrav, slik at kompetansen i enheten er bredest mulig. I forsøksdyravdelinger anbefaler vi at minst én av forsøksdyrteknikerne/røkterne deltar, og at den navngitte veterinæren eller fiskehelsebiologen deltar som fast medlem.

Les anbefalinger om dyrevelferdsenheter fra EUs ekspertgruppe.

Fant du det du lette etter?