Øremerking av smågnagere i forsøksdyrvirksomheter

Publisert 19.12.2017     Sist endret 23.08.2018

I situasjoner hvor det ikke kreves permanent merking av dyrene, skal man i første omgang benytte ikke-invasive merkemetoder

I forskrift 18. juni 2015 nr. 761 om bruk av dyr i forsøk (forsøksdyrforskriften) heter det i § 2 at forskriften ikke gjelder ved e) enkel identitetsmerking av dyr.

Mattilsynet mener at klipp av hull eller hakk i ørene som merkemetode på smågnagere er å regne som enkel identitetsmerking. En slik prosedyre er dermed ikke søknadspliktig, ref. forsøksdyrforskriften § 2 bokstav e om enkel identitetsmerking.

Det er ikke nødvendig å søke Mattilsynet om godkjenning av avl av genmodifiserte smågnagere uten belastende fenotype når man identitetsmerker dyrene med klipp av hull i ørene og dermed som et biprodukt får vev som kan brukes til genotyping. 

Vi minner om at mus må være minimum 14 dager gamle før man kan klippe hull i øret som identitetsmerking. Den enkelte virksomhet må foreta en vurdering om det skal benyttes anestesi/sedasjon i hvert tilfelle.    

Den enkelte virksomhet kan sette krav til sine brukere om å dokumentere normal fenotype for avl av genmodifiserte mus. Mattilsynet vil behandle søknader om avl hvor fenotypen ikke er tilstrekkelig dokumentert. For alle nye genmodifiserte stammer skal det søkes Mattilsynet om å avle inntil fenotypen er tilstrekkelig karakterisert. En ny stamme er etablert når transmisjon av den genetiske modifikasjonen er stabil (minimum to generasjoner) og en evaluering av dyrevelferd er foretatt.

En ekspertgruppe utnevnt av EU-kommisjonen har laget et skriv med et skjema for dokumentasjon av dyrevelferd hos genmodifiserte gnagere;

National Competent Authorities for the implementation of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes - under Genetically altered animals.

Fant du det du lette etter?