Faktaartikkel

Veterinærene har ansvaret for at dyr immobiliseres forsvarlig

Publisert 22.03.2017     Sist endret 28.01.2019

Dyr som fanges inn ute i naturen, blir i mange sammenhenger bedøvd ved hjelp av prosjektiler som inneholder medikamenter. Metoden kalles medikamentell immobilisering og skal, som annen bruk av legemidler til dyr, i utgangspunktet utføres av en veterinær. Medikamentet skal også være rekvirert av en veterinær på forsvarlig grunnlag og i samsvar med legemiddelregelverket. Dette følger av dyrehelsepersonelloven § 17, § 18 og § 23.

Veterinæren kan overlate til andre å utføre den medikamentelle immobiliseringen dersom det er forsvarlig. Det faglige ansvaret for å sikre at dyrene immobiliseres forsvarlig, kan derimot ikke overlates til andre. Veterinæren har dette ansvaret uansett hvordan arbeidet organiseres, også når dyrene immobiliseres i forbindelse med forsøk og forvaltningsmerking. Dette følger av dyrehelsepersonelloven § 15 og § 18.

Medhjelperen må være kompetent

Personer som får utføre slike veterinæroppgaver, kalles «medhjelpere». Veterinærens faglige ansvar innebærer blant annet at veterinæren må vurdere om medhjelperen er tilstrekkelig kompetent, gi medhjelperen nødvendig instruksjon og føre nødvendig kontroll med medhjelperen. Dersom veterinæren i utgangspunktet har gjort det som kreves for å sikre forsvarligheten, kan veterinæren ikke klandres for hendelige uhell og medhjelperens feil. 

Dersom det er forsvarlig, kan medhjelperen få utføre den medikamentelle immobiliseringen uten at den ansvarlige veterinæren er fysisk til stede der dyrene immobiliseres. Men jo mer veterinæren distanserer seg fra immobiliseringen, jo vanskeligere blir det for veterinæren å sikre forsvarligheten. Det må dreie seg om et reelt medhjelperforhold der veterinæren utøver et aktivt og overordnet faglig ansvar overfor medhjelperen.

Veterinæren må selv vurdere om det er forsvarlig å la medhjelperen immobilisere dyret

Det kan fastsettes vilkår som regulerer veterinærens adgang til å overlate den medikamentelle immobiliseringen til andre. Ett slikt vilkår kan være at veterinæren er fysisk til stede der dyrene immobiliseres. Vilkårene må fastsettes i forskrift eller enkeltvedtak. Mattilsynet har foreslått å regulere medikamentell immobilisering i utkastet til ny legemiddelbruksforskrift, men foreløpig uten å få gjennomslag. Mattilsynet kommer til å fastsette vilkår for immobilisering i enkeltvedtak om godkjenning av forsøk med dyr.

Uten vilkår i forskrift eller enkeltvedtak må veterinæren selv vurdere forsvarligheten konkret i hvert tilfelle etter de generelle kravene i dyrehelsepersonelloven § 15 og § 23. Mattilsynet må også vurdere forsvarligheten konkret når Mattilsynet behandler søknader om godkjenning av dyreforsøk eller fører tilsyn med veterinæren etter dyrehelsepersonelloven.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning