Forskrifter

Publisert 12.11.2012     Sist endret 30.09.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr 06.09.2016 1035
Forskrift om ikke-næringsmessig transport av dyr og transport av sirkusdyr 08.02.2012 129
Forskrift om velferd for produksjonsdyr 03.07.2006 885
Forskrift om forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/eller hale kupert 25.04.2003 614

Regelverk og veiledning