Forskrifter

Publisert 12.11.2012     Sist endret 23.01.2017
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr 05.09.2016 1035
Forskrift om ikke-næringsmessig transport av dyr og transport av sirkusdyr 08.02.2012 129
Forskrift om forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/eller hale kupert 25.04.2003 614

Regelverk og veiledning