Veiledere

Publisert 12.11.2012     Sist endret 30.09.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder til forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr 20.01.2017 PDF
Tilleggsinformasjon vedr. regler for innførsel av hest, hund og katt i tilknytning til sirkus 26.09.2012 PDF

Regelverk og veiledning