Faktaartikkel

Besøksgård

Publisert 28.09.2021     Sist endret 04.10.2021
Foto: Mattilsynet

"Besøksgård" er et anlegg med opprinnelse i tradisjonelt gårdsbruk med hovedintensjon å vise frem et mangfold av dyr, primært husdyr. En besøksgård er et kontinuerlig tilbud til publikum. Andre vanlige betegnelser på slike dyrehold er «Gårdspark», «Turistgård» og «Husdyrpark». Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for besøksgårder. Fremvisning av dyr skal meldes til Mattilsynet

Dyrevelferdsloven § 26 og forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr setter vilkår for de som skal vise frem dyr.

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) 

Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr 

Fremvisning av dyr som står på listen i vedlegget til forskriften kan vises frem uten tillatelse fra Mattilsynet.  Hvis du viser frem dyr permanent, for eksempel på besøksgård, kan du også søke om tillatelse til å vise frem andre dyr enn dem som står på listen i forskriften.

Selv om du ikke trenger tillatelse for å vise frem dyr, må du melde fra til det lokale Mattilsynet minst en uke før fremvisningen skal skje.

Ved flytting av dyr må god dyrehelse ivaretas.

Dyr som bor på besøksgårder, har stor kontaktflate med både mennesker og dyr. Det øker smitterisikoen. For å hindre smitte til andre dyr er det egne bestemmelser for flytting av slike dyr. Hensikten med det er å unngå at eventuell smitte hos besøksgårdens dyr spres til dyrehold som driver næringsretta dyrehold.

Dyr fra besøksgårder skal ikke ha kontakt med andre dyr. Du kan flytte dyra til et annet oppholdssted hvis de ikke kommer i kontakt med andre dyr, og hvis du melder fra til Mattilsynet om hvor dyra er. De kan også flyttes til andre besøksgårder. Hunder, katter og hester kan ha kontakt med andre dyrehold.

Dersom du er i tvil om dyreholdet ditt skal defineres som næringsretta eller som en besøksgård, kan du kontakte Mattilsynet lokalt for å få en avklaring.

Se også:

Fant du det du lette etter?