Faktaartikkel

Dyr i konkurranser

Publisert 16.02.2021     Sist endret 10.03.2021

Dyr som trenes til og brukes i konkurranser, skal behandles godt og beskyttes mot unødvendige belastninger i forbindelse med aktiviteten.

Ansvaret hviler først og fremst på de som trener dyra og deltar med dyra i konkurranser. Men også arrangører og behandlere skal bidra til god velferd for konkurransedyra.

Velferden for alle konkurransedyr er regulert i dyrevelferdsloven, særlig i § 26. Der stilles det krav om at dyra

  • er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmatta eller skada
  • ikke dopes
  • ikke påføres frykt, skade eller unødvendige belastninger
  • ikke trenes til eller brukes i kamper mot andre dyr eller mot mennesker

Fra 1. juli 2021 gjelder ny forskrift 9. desember nr. 2647 om velferd for hest og hund i konkurranser (heretter kalt konkurransedyrforskrifta). Mattilsynet har skrevet en veileder der kravene i den nye forskrifta blir forklart. Se Veileder til forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser

Konkurransedyrforskrifta utdyper kravene i dyrevelferdsloven § 26. Forskrifta om forbud mot doping av hest oppheves, og reglene der videreføres og utvides til å gjelde både hest og hund.

Arrangørene skal utnevne dyrevelferdskontrollører og stevneveterinærer til å føre kontroll med dyrevelferden i konkurranser for hest og hund. Kravet om stevneveterinær gjelder bare i såkalte høyintensive konkurranser. Hvilke konkurranser det er, står i konkurransedyrforskrifta § 3 og omtales i veilederen. Forskrifta om stevneveterinærer og forskrifta om stevneveterinærassistent blir oppheva.

Alle konkurranser for hest og hund skal omfattes av reglementer med bestemmelser som sikrer at konkurransene gjennomføres i tråd med dyrevelferdsloven og konkurransedyrforskrifta. Både hestesporten og hundesporten er allerede i stor grad regulert i reglementer.

Tjenesten som stevneveterinær for arrangementer med hesteveddeløp skal fortsatt ytes av Mattilsynet.

NB. At forbudet mot ammende dyr i konkurranser også omfatter utstilling av hoppe og diende føll, var ikke tilsiktet. Mattilsynet har derfor foreslått å endre forskrifta på dette punktet. I påvente av forskriftsendringa vil arrangører av slike utstillinger få dispensasjon fra forbudet.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning