Bekymringsmeldinger om dyrevelferd

Publisert 08.01.2013     Sist endret 18.11.2013

Tjenesten «Varsle oss» ble opprettet etter at ny Lov om dyrevelferd trådte i kraft 01.01.2010. Da ble det innført en allmenn plikt om å melde fra når dyr lider.

Send bekymringsmelding

Har du oppdaget dyr som lider? Meld fra her.

Kan det ikke vente til neste arbeidsdag, kontakt Mattilsynets beredskapsvakt på telefon 22 40 00 00.

Mattilsynet har i årene etter dette mottatt et stadig økende antall bekymringsmeldinger vedrørende dyrevelferd. De siste årene har tallet ligget på 7500 til 8500 meldinger per år.

Knappen "Varsle oss" ligger øverst ved søkefeltet på alle sider.

Oversikt over bekymringsmeldinger hvert tertial

Mattilsynet publiserer resultater av tilsyn med dyrevelferd, og oversikt over antall bekymringsmeldinger vi har mottatt, hver fjerde måned.

Du finner også en rapport for hele året samlet på den samme siden.

Hvordan følges meldingene opp?

Mattilsynet følger opp alle tips fra publikum. Avdelingskontoret som mottar meldingen gjør en vurdering av hva som er riktig og hensiktsmessig oppfølging i det enkelte tilfellet. Oppfølgingen avhenger blant annet av meldingens karakter og alvorlighetsgrad.

Vi mottar bekymringsmeldinger om alt fra forhold som ikke er i strid med regelverket, til alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket. Vi ønsker at publikum skal fortsette å melde fra til oss dersom de kommer over forhold som de tror kan innebære lidelser for dyr.

Bekymringsmeldinger resulterer ofte i at Mattilsynet gjennomfører inspeksjon i dyreholdet. I andre tilfeller vurderer vi at en annen oppfølging er mer hensiktsmessig.

Et eksempel på meldinger som ikke resulterer i inspeksjon, kan være om en situasjon vi allerede kjenner til og har under kontroll. Andre kan ha tipset om det samme forholdet, eller Mattilsynet kan allerede være kjent med forholdet fordi vi har vært der på rutineinspeksjoner. Kanskje har vi vært på inspeksjon i dyreholdet bare en dag eller to tidligere.

I andre tilfeller kan saken løse seg på andre måter. I noen tilfeller kan tipset bero på en misforståelse eller feilobservasjon, og saken kan sjekkes ut ved en telefon til dyreholder. Et eksempel kan være at noen melder om en halt hest de har sett i en luftegård eller på et beite, og vi med en telefon til eier får avklart at hesten er under behandling av veterinær for haltheten.

Vær nøyaktig

Mattilsynet mottar dessverre også noen bekymringsmeldinger som ikke inneholder nok opplysninger til at vi kan klare å finne ut hvilket dyrehold det gjelder eller hva saken handler om. Dersom en slik melding er sendt inn anonymt, har vi heller ikke mulighet til å finne dyreholdet. Derfor er det viktig at du som melder, fyller ut med nødvendig informasjon.

For pressen

Mattilsynet har plikt til å følge reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven, og det betyr at vi i noen enkeltsaker ikke kan gi opplysninger om hvordan Mattilsynet har fulgt opp en melding. Dette vil særlig gjelde i saker som er knyttet til privatpersoner.

Derfor er det også kun det avdelingskontoret som mottar meldingene som har innsikt i hva de omhandler. For å få vite hvilke type saker som dominerer, må pressen derfor kontakte et avdelingskontor. Du kan kontakte Mattilsynet lokalt på telefon 22 40 00 00 eller på postmottak@mattilsynet.no

Fant du det du lette etter?