Faktaartikkel

Hva skjer ved innsending av bekymringsmelding?

Publisert 05.07.2018     Sist endret 22.08.2019

Selv om du har varslet Mattilsynet får du ikke status som part, med rett til innsyn i alle sakens dokumenter. Det betyr også at vi ikke har anledning til å orientere deg om saksgangen videre.

Når vi mottar en bekymringsmelding, sendes den til det aktuelle avdelingskontoret (ut fra hvilket postnummer du har fylt ut i skjemaet.) På bakgrunn av informasjonen som er gitt avgjør avdelingskontoret hvordan saken skal følges opp. Oppfølgingen avhenger blant annet av meldingens art og alvorlighetsgrad.

Mattilsynet mottar bekymringsmeldinger om alt fra forhold som ikke er i strid med regelverket, til alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. I mange tilfeller gjennomfører vi inspeksjon som følge av slike tips, mens det andre ganger ikke vurderes som nødvendig. Én årsak kan for eksempel være at vi allerede kjenner til situasjonen og har den under kontroll.

Slik varsler du

Vi ønsker at du skal melde fra til oss dersom du kommer over forhold som du tror kan innebære lidelser for dyr. Vi  kan varsles via https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/varsle_oss/ eller telefon 22 40 00 00.

Du kan velge å være anonym dersom du benytter den elektroniske varslingsløsningen, men husk å gi tilstrekkelige opplysninger slik at vi kan identifisere det aktuelle dyreholdet.

Fant du det du lette etter?