Kommunenes vaktordning for nødvendig veterinærhjelp

Publisert 27.06.2011     Sist endret 17.10.2012

Kommunene har ansvar for at nødvendig veterinærhjelp er tilgjengelig utenom vanlig arbeidstid. Kontaktinformasjon finner du på din kommunes nettsider, i telefonkatalogen eller ved å kontakte kommunen direkte.

Det er privatpraktiserende veterinærer som bemanner vaktordningen for kommunene.

Veterinærene som har vakt skal være tilgjengelig og være beredt til å sørge for uten ugrunnet opphold.

  • å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonellovens § 14,
  • å yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern eller næringsmessige hensyn, og
  • å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse.
Fant du det du lette etter?