Råd om dyrevelferd

Publisert 25.01.2021     Sist endret 25.01.2021

Det er dyreeiers ansvar at dyrene har det bra, men Mattilsynet skal se til at dyreeiere gjør jobben sin. Dersom dyreeier bryter loven og ikke håndterer dyrene på en god nok måte, har Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn. Vi kan ta dyr i forvaring, omplassere dem eller avlive om nødvendig.

I loven heter det blant annet at "enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet". Du kan varsle oss dersom du vet om dyr som lider.

Å ha dyr er et stort ansvar. Som dyreeier plikter du å skaffe deg informasjon om hvordan dyret ditt skal ha det for å trives.

Her finner du noen råd til deg som har, eller tenker på å skaffe deg dyr.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Når dyr lider - Bokmål PDF
Når dyr lir - Nynorsk PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Dyrevelferd Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer