Rapporter om dyrevelferd

Publisert 25.01.2021     Sist endret 13.12.2022

Matilsynet fører tilsyn med alle typer dyrehold, med både produksjonsdyr, fisk, sportsdyr og kjæledyr.

  • Vi inspiserer dyrehold med stor risiko for regelbrudd oftere enn andre dyrehold.
  • Vi får bekymringsmeldinger fra publikum.
  • Erfaringer fra tidligere tilsyn kan også ligge til grunn for valget av hvem som inspiseres.

Vi lager tertial- og årsrapporter for dyrevelferd som helhet, og enkeltrapporter om tilsynskampanjer.