Rapporter om dyrevelferd


Publisert 16.08.2016 | Sist endret 21.09.2017

Vi fører tilsyn med alle typer dyrehold, med både produksjonsdyr, fisk, sportsdyr og kjæledyr.

Mattilsynet velger ut hvem vi kontrollerer og hvor ofte.

  • Vi inspiserer dyrehold med stor risiko for regelbrudd oftere enn andre dyrehold.
  • Vi får bekymringsmeldinger fra publikum.
  • Erfaringer fra tidligere tilsyn kan også ligge til grunn for valget av hvem som inspiseres.