Rapporter om dyrevelferd

Publisert 16.08.2016     Sist endret 17.06.2019

Vi fører tilsyn med alle typer dyrehold, med både produksjonsdyr, fisk, sportsdyr og kjæledyr.

Mattilsynet velger ut hvem vi kontrollerer og hvor ofte.

  • Vi inspiserer dyrehold med stor risiko for regelbrudd oftere enn andre dyrehold.
  • Vi får bekymringsmeldinger fra publikum.
  • Erfaringer fra tidligere tilsyn kan også ligge til grunn for valget av hvem som inspiseres.

Tertialrapporter 2019

Fra og med januar til og med april 2019 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 3322 dyrehold.