Rapport

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. og 2. tertial 2020

Publisert 30.09.2020     Sist endret 30.09.2020

Fra og med januar til og med august 2020 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 2321 dyrehold.

Hva undersøkte vi:I 1977 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko for dårlig dyrevelferd.
Tidsrom:1. og 2. tertial 2020 (1. januar–31. august)
Hva lette vi etter:På våre tilsyn ser vi etter om dyreholderne overholder viktige krav i regelverket. Funnene oppgis med betegnelsene «ok», «ikke tilfredsstillende» og «alvorlig vanskjøtsel av dyr».
Hva fant vi:

Funnene kan oppsummeres slik:

  • I mer enn halvparten av dyreholdene vi kontrollerte (59 %) ble det ikke funnet avvik.
  • Det ble funnet alvorlig vanskjøtsel i 17 dyrehold.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner