Tilsynsrapport

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1 og 2. tertial 2022

Publisert 13.12.2022     Sist endret 13.12.2022

Fra og med januar til og med august 2022 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 1776 dyrehold, i tillegg til kontinuerlig tilsyn på slakterier mens slakting pågår, og tilsyn med transport av dyr.

Mattilsynet ønsker å utnytte ressursene best mulig ved å spisse innsatsen og i hovedsak føre mest tilsyn der risikoen for dårlig dyrevelferd er størst. I 2022 er oppfølging av kronisk dårlige dyrehold og sluttføringen av en landsdekkende kampanje på velferd for svin blant Mattilsynet viktigste satsninger. Mattilsynet jobber også med en mest mulig målrettet oppfølging av bekymringsmeldinger.

Hva undersøkte vi:

I 1322 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko for dårlig dyrevelferd.

I slakteriene fører Mattilsynet kontinuerlig tilsyn med dyrevelferden så lenge det pågår slakting. Transport av dyr blir først og fremst kontrollert på slakteriene, der det blir gjort løpende vurderinger når dyr blir lastet av transportbilene. Det gjennomføres også mer omfattende tilsyn med dyretransport, både ved slakteriene og andre steder.

Tidsrom: 1. og 2. tertial 2022 (1. januar – 31. august)
Hva lette vi etter:I kontrollen av dyrevelferd ser vi etter om de som holder, transporterer, og slakter dyr, overholder viktige krav i regelverket.
Hva fant vi:
  • I 51 % av kontrollerte dyrehold ble det funnet brudd på regelverket, men få alvorlige brudd.
  • Det ble funnet alvorlig vanskjøtsel i 26 dyrehold.
  • Det ble fattet vedtak om avvikling i 10 dyrehold.
  • I 32 saker fikk personer helt eller delvis forbud mot aktivitet med dyr.
  • Det ble gitt overtredelsesgebyr i 30 dyrehold.
  • 32 saker ble politianmeldt.
  • Det ble registrert brudd på slakterienes etterlevelse av dyrevelferdsregelverket i 18 saker.
  • Mattilsynet registrerte 27 saker med brudd på regelverket under tilsyn med dyretransport.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner