Tilsynsrapport

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. tertial 2021

Publisert 02.06.2021     Sist endret 02.06.2021

Fra og med januar til og med april 2021 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 995 dyrehold.

Hva undersøkte vi:I 781 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko for dårlig dyrevelferd.
Tidsrom:1. tertial 2021 (1. januar – 30. april)
Hva lette vi etter:På våre tilsyn ser vi etter om dyreholderne overholder viktige krav i regelverket. Funnene oppgis med betegnelsene «ok», «ikke tilfredsstillende» og «alvorlig vanskjøtsel av dyr».
Hva fant vi:

Funnene kan oppsummeres slik:

  • I halvparten av dyreholdene vi kontrollerte (50,4 %) ble det ikke funnet avvik.
  • Det ble funnet alvorlig vanskjøtsel i 8 dyrehold.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner