Regelverksprosess

Revisjon av holdforskriftene for storfe, svin, sau og geit

Publisert 02.01.2013     Sist endret 10.07.2020

Mattilsynet reviderer forskriftene om storfe, svin, sau og geit. Målet er å forbedre formuleringene og strukturen i forskriftene med tydelige krav som er praktiske og fremtidsrettete. Vi tar sikte på å foreslå en felles forskrift for de fire dyreartene med flere generelle enn artsspesifikke bestemmelser. Vi foreslår også mindre endringer av forskrift om velferd for produksjonsdyr.

Bakgrunnen for revisjonen er utviklingen i husdyrholdet siden forskriftene ble vedtatt. Mattilsynet har også fått tilbakemeldinger om uklarheter i regelverket. Mattilsynets regelryddeprosjekt pekte dessuten på behov for bedre harmonisering av disse forskriftene.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Mattilsynet ber om innspill om behov for endringer i holdforskriftene

 

Frist 10.04.2013
 
Mattilsynet går gjennom innspillene og forskriftene

 

Våren og høsten 2013 
 
Mattilsynet utvikler et utkast til ny forskrift om hold av storfe, svin, sau og geit.

 

Våren 2017 
 
Mattilsynet har sendt forslag til Landbruks- og matdepartementet

 

Juli 2018 
 
Møte med LMD 18.01.2019

 

 18.01.2019
 
Mattilsynet sender revidert forslag til LMD

 

 28.06.2019
 
Mattilsynet justerer forslaget

 

 

 08.07.2020
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Per Helge Seltveit, seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd, tlf.: 22 77 88 13