Ville dyr

Publisert 25.01.2021     Sist endret 12.04.2022

Mattilsynets ansvar er å føre tilsyn med om regelverket mht dyrevelferd og dyrehelse følges med hensyn til det som gjelder ville dyr. Dette avslutter og forebygger dyrelidelser.

Sammen med Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet (VI) kartlegger og overvåker Mattilsynet tilstanden hos ville dyr.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

VKM: Vurdering av risiko for svekket dyrevelferd ved merking av viltlevende dyr Hyperlink

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Sammen med Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet (VI) kartlegger og overvåker Mattilsynet dyrehelsetilstanden hos ville dyr i HOP- programmet (Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt).

Overvåking av rovdyrbendelormen (echinococcus multilocularis) foregår på rødrev. Dette også for å dokumentere fravær i Norge som gir grunnlag for særskilte krav ved innførsel og tilbakeførsel av hunder og katter. Avføringsprøver tas av utpekte jegere.

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Dyrevelferd Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer