Ville dyr

Publisert 14.09.2012     Sist endret 09.12.2015

Mattilsynets ansvar er å føre tilsyn med om regelverket mht dyrevelferd og dyrehelse følges med hensyn til det som gjelder ville dyr. Dette avslutter og forebygger dyrelidelser.

Sammen med Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Veterinærinstituttet (VI) kartlegger og overvåker Mattilsynet dyrehelsetilstanden hos ville dyr.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Sammen med Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Veterinærinstituttet (VI) kartlegger og overvåker Mattilsynet dyrehelsetilstanden hos ville dyr i HOP- programmet (Helseovervåking hos hjortevilt).

Overvåking av rovyrbendelormen (Echinococcus multilocularis) foregår på rødrev. Dette også for å dokumentere fravær i Norge som gir grunnlag for særskilte krav ved innførsel og tilbakeførsel av hunder og katter.

Avføringsprøver tas av utpekte jegere.

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev