Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 10.01.2022     Sist endret 28.08.2023
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra Folkerepublikken Kina (Forskrift om beskyttelsestiltak ved import Kina) 31.08.2004 1229