Kunngjøring

Brann hos eneste leverandør av økologisk fôr

Publisert 15.07.2020     Sist endret 16.07.2020

Det har vært brann hos Felleskjøpets produksjonsanlegg for økologisk fôr på Lena i Toten, noe som har satt produksjonsanlegget ute av drift.

Felleskjøpets anlegg på Lena er landets eneste produsent av økologisk kraftfôr til svin og fjørfe. Regelverket for økologisk produksjon tillater i slike særlige situasjoner å innvilge midlertidig tillatelse til å bruke konvensjonelt fôr i en begrenset periode. Dette er av hensyn til dyrevelferd, og for å sikre en forutsigbarhet for de økologiske produsentene i slike uforutsette hendelser. Produktene beholder derfor sin økologiske status.

Søk om midlertidig tillatelse

Den enkelte gårdbruker må selv søke om midlertidig tilltalese hos Mattilsynet for å bruke konvensjonelt fôr frem til økologisk fôr er tilgjengelig. Mattilsynet har sørget for et forenklet skjema som kan benyttes til denne situasjonen. Skjemaet ligger på Debios hjemmeside.

Det er tett kontakt mellom Felleskjøpet, Debio og Mattilsynet om håndtering av denne situasjonen. Felleskjøpet kontakter alle økologiske gårdbrukere for svin og fjørfe med informasjon om saken og hvordan den skal følges opp.

Det er uklart hvor lenge det blir driftsstans i den økologiske fôrproduksjonen. Produksjonen av økologiske kraftfôr til drøvtyggere er overført til fabrikken på Rindsem, og det jobbes med å finne løsninger og alternativer for økologisk fôr til fjørfe og svin.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Debio

Mattilsynet v/ seksjon planter, tlf: 22 40 00 00


Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Debio

Mattilsynet v/ seksjon planter, tlf: 22 40 00 00