Bruk av ethoxyquin (EQ) som tilsetningsstoff i fôr er faset ut

Publisert 24.01.2017     Sist endret 23.11.2020

Ethoxyquin (EQ) er et tilsetningsstoff som var godkjent til bruk i fôr, men hvor bruken ble faset ut i juli 2020. Stoffet har vært mye brukt i marine råvarer som lett oksiderer (harskner), og spesielt for å hindre selvantenning av fiskemel under sjøtransport.

Bakgrunn

I EU gjennomgås alle godkjente tilsetningsstoffer til bruk i fôr på nytt med jevne mellomrom. For å bli godkjent, må det dokumenteres at stoffet har den ønskede / påståtte effekt, samtidig som det må dokumenteres at stoffet ikke har negativ effekt på folkehelse, dyrehelse eller miljø. EFSA, den europeiske vitenskapskomiteen, vurderer dokumentasjonen før EU-kommisjonen beslutter om det kan gis ny godkjenning. Norge følger EU sitt regelverk på dette området.

I 2015 publiserte EFSA en vurdering av EQ. Det var vanskelig for EFSA å konkludere pga. manglende kunnskap om stoffet, men EFSA pekte på mulige negative effekter knyttet til et av nedbrytningsproduktene og et stoff som dannes som en forurensing under produksjonen. For å være på den sikre siden godkjente derfor ikke EU-kommisjonen EQ på nytt i 2017 (forordning (EU) nr. 2017/962).

Overgangsperiode

Industrien fikk mulighet til å finne gode alternative antioksidanter for marine råvarer ved at det ble gitt en overgangsperiode for å fase ut bruken av EQ. Overgangsperioden for å omsette marine fôrmidler tilsatt EQ gikk ut 31. desember 2019. Etter dette tidspunktet var det ikke tillatt å omsette fôrmidler som er tilsatt EQ, men det var tillatt å benytte fôrmidlene (som var tilsatt EQ) til produksjon av fôrblandinger fram til 31. mars 2020. Innen 30. juni 2020 måtte dette fôret være fôret til dyrene.

Marine fôrmidler (som fiskemel) brukes i fôr til kjæledyr, svin, fjørfe og fisk men er ikke tillatt i fôr til drøvtyggere.

Det pågår et arbeid med å framskaffe den kunnskapen som mangler for at EFSA skal kunne gjøre en fullstendig vurdering. EU-kommisjonen skal vurdere godkjenning av EQ på nytt når en ny EFSA vurdering foreligger.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41