Dette må du vite hvis du skal selge norsk grovfôr

Publisert 10.08.2018     Sist endret 10.08.2018

Fôret skal være trygt

Du har ansvar for at fôret du omsetter er trygt. Les mer om generelle krav til fôr.

Som selger må du føre register over hvem du har solgt til, hva og hvor mye du har solgt og når du gjorde det. Dette for å ha sporing på fôret hvis noe skulle skje, og det er nødvendig og tilbakekalle fôret.

Registrering

Hvis du selger fôr skal du være registrert i Mattilsynets skjematjeneste som fôrvirksomhet med aktiviteten «omsetter av fôr». Når du står på listen over registrerte fôrvarevirksomheter kan også brukerne av fôret (bønder og hestehold) kjøpe fôr fra deg.

Det er unntak for bønder og andre primærprodusenter som årlig selger/omsetter inntil 15 tonn høy, ubehandlet halm, ammoniakk behandlet halm eller ensilert grovfôr innenfor en avstand av 30 km trenger ikke å registrere virksomheten. Dette følger av forskrift om fôrhygiene § 3. Transport av dette fôret er også unntatt registreringskrav for transportør.

Transport

Alle som transporterer fôr skal være registrert som fôrvarevirksomhet med aktivitetskoden «transport» Fôrhygieneforskriftens vedlegg II gir kravene til transport av fôr. Hvis den som selger fôret også transporterer det og er registrert som omsetter, må man også være registrert som transportør.

Man skal blant annet føre register over:

  • Navn og adresse på leverandør av fôr
  • Navn og adresse på kjøper av fôr
  • Dato for henting og levering
  • Type fôrvare/fôrmiddel med identitet
  • Mengde fôr som kjøpes/leveres

Det er viktig å hindre kryssforurensing og at transportmidlet rengjøres mellom transportene. Rengjøringen tilpasses det fôret som transporteres.

Merking

Målet med korrekt merking er å sikre at brukere av fôret får tilstrekkelig informasjon til å treffe informerte valg om hvilke produkter som best oppfyller behovene. Korrekt merking er også med på å sikre trygt fôr, trygg bruk av fôret og derved trygg mat. Merking har derfor betydning for både folkehelse, dyrehelse og dyrevelferd. Du kan lese mer om merking her: Merking av grovfôr.

Ureabehandlet halm

Urea er et tilsetningsstoff som er godkjent som ernæringsmessig tilsetningsstoff (forordning 839/2012). Urea er en meget konsentrert «protein»-kilde, og det skal lite overdosering til før enkeltdyr kan bli forgifta. Det er derfor svært viktig å være nøyaktig med doseringen. På grunn av risikoen for forgiftning ved feil bruk eller fôrsammensetning anbefaler vi at bønder som ønsker å bruke urea på halm eller å fôre med ureabehandlet halm søker råd hos aktuelle rådgivere.

I følge regelverket skal ureabehandlet halm bare gis til drøvtyggere. Tilvenning til høyeste dose med urea bør skje gradvis. Den høyeste dosen med urea bør bare gis sammen med fôr som har høyt innhold av lettfordøyelige karbohydrat og lavt innhold av løselig nitrogen. Høyst 30 % av det samlede nitrogeninnholdet i dagsrasjonen bør komme fra ureanitrogen. Se mer om bruk og markedsføring av urea i gjennomføringsforordning 839/2012.

Hvis du bruker urea må du registrere deg som fôrprodusent i skjematjenesten, selv om du bare bruker fôret til egne dyr. Ved bruk av urea må du gjennomføre og dokumentere en fareanalyse iht. fôrhygieneforordningens vedlegg II. Du kan bare kjøpe ureabehandlet fôr fra registrerte virksomheter.

Krav til merking er regulert i Forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, § 16.

Floghavre

Er eiendommen oppført i floghavreregisteret, på grunn av funn av floghavre på eiendommen, må du forsikre deg om at halmen du leverer fra deg ammoniakkbehandles før den brukes til fôr. Ubehandlet halm må være tildekket ved transport, slik at det ikke skjer spredning av floghavre under transporten.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer