Regelverksprosess

Endring i animaliebiproduktforskriften – Import av kjæledyrfôr fra Georgia

Publisert 20.08.2020     Sist endret 12.04.2021

Det er forslag til endringer i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, animaliebiproduktforskriften. Endringen gjør det tillat med import av bearbeidet kjæledyrfôr fra Georgia til EU/EØS.

Forslaget har vært til diskusjon i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, og er relevant og akseptabel for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av våren 2021.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 05.10.2020
 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er vedtatt i EU i forordning (EU) 2020/1720.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

 
 
Rettsakten er tatt inn i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, og er gjeldene i norsk rett

 

 06.04.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41