Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 01.08.2018)

Publisert 31.05.2018     Sist endret 31.05.2018

Endringen gjelder 3 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2018. Høringen omfatter regodkjenner 9 kopperforbindelser som fôrtilsetningsstoff i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» til alle dyrearter, og revisjon av størsteinnhold av kobber bla til smågris.

EFSA har i sin vurdering anbefalt en reduksjon i gjeldende størsteinnhold av kobber i fôr for å redusere utslipp av kopper fra gjødsel til miljøet. Med bakgrunn i dette anbefaler EFSA en reduksjon av kopper i smågrisfôr fra 170 til 25 mg/kg fôr. For øvrig er det kun anbefalt mindre endringer. I rettsakten er de nye maksimumsnivåene i henhold til EFSA sine anbefalinger med unntak av til smågris. En mindre reduksjon i kopperinnholdet i smågrisfôr ble begrunnet i bekymring for dyrets helse dersom en så stor endring blir gjennomført i et steg.

EØS-avtalen gir Norge unntak for EUs størsteinnhold av kobber i fôr til smågris, og Norge har i dag et størsteinnhold på 35 mg/kg. Denne endringen vil derfor ikke ha konsekvenser for Norge. Med bakgrunn i dette unntaket er derfor alle rettsaktene akseptable og relevante for Norge.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 01.08.2018
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41