Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 31.01.2018)

Publisert 13.12.2017     Sist endret 15.04.2019

Endringen gjelder 16 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av våren 2018.

Rettsaktene omhandler 8 regodkjenninger hvorav 6 av dem er regodkjenninger av sensoriske tilsetningsstoffer, 7 endringer av eksisterende godkjenninger og en endring av innehaver av godkjenning.

Re-godkjenning gir stoffer/preparater en overgangsperiode, der lagervare produsert etter tidligere godkjenning på visse betingelser kan brukes opp. Nye preparater er ofte mer effektive enn tidligere godkjente til samme formål. Utvidelse av bruksområde gjør at stoffene/preparatene kan brukes som fôrtilsetningsstoff i fôr til flere dyrearter og formål. Dette gir fôrindustrien og deres kunder større valgmuligheter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen gjennomføres etter hurtigprosedyren i EFTA.

 

Høringsfrist 31.01.2018
 
Rettsakter vedtatt i EU

Alle de hørte rettsaktene er nå vedtatt i EU. De avventer behandling i EØS-komiteen før de kan implementeres i norsk regelverk.

 01.03.2018
 
Endringen er fastsatt

Endringene i denne høringen ble fastsatt 11.05.2018.

 11.05.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf.: 22 77 92 41