Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften

Publisert 11.08.2021     Sist endret 18.05.2022

Det er forslag til 11 endringer i forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Endringene omhandler godkjenning av følgende tilsetningsstoffer:

  • enzymet serinprotease produsert ved hjelp av Bacillus licheniformis (DSM 19670) som avlteknisk tilsetningsstoff for slaktekylling.
  • enzymet muramidase produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (DSM 32338) som avlteknisk tilsetningsstoff for avvent smågris.
  • aminosyren L-tryptofan produsert ved hjelp av E.coli (KCCM 80210) som ernæringsmessig tilsetningsstoff for alle dyr.
  • mangankelat av lysin og glutaminsyre som ernæringsmessig tilsetningsstoff (sporstoff) i fôr til alle dyr.
  • jern(III)sitratkelat som avlteknisk tilsetningsstoff i fôr til smågris og mindre svinearter.
  • avlteknisk tilsetningsstoff bestående av Bacillus liceniformis (DSM 28710) i fôr til verpehøns, mindre fjørfearter til verping og avl, samt prydfugler.
  • kjemisk produsert vitamin K1 (phytomenadione) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr til hest.

Endringene omhandler også regodkjenning av avlteknisk tilsetningsstoff bestående av Enterococcus facium (DSM 7134) som et middel som stabiliserer tarmfloraen for slaktekylling og regodkjenning levende sporer fra Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som et avlteknisk tilsetningsstoff som stabiliserer tarmfloraen for en rekke svine og fjørfe arter.  Feil i forordning 2021/422 blir også rettet.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av vinteren 2022.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 27.09.2021
 
Under vurdering i EØS-/EFTA

Rettsaktene har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsaktene EØS-relevant og akseptabel.

Rettsaktene er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

 
Endringene er fastsatt

 

 13.05.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41.