Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 06.03.2023)

Publisert 16.01.2023     Sist endret 16.01.2023

Det er forslag til 9 endringer i forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Endringene omhandler;

  • Godkjenning av Limosilactobacillus reuteri (DSM 32203) som avlteknisk tilsetningsstoff (middel som stabiliserer tarmfloraen) i fôr til hund
  • Godkjenning av Limosilactobacillus reuteri (DSM 32264) som avlteknisk tilsetningsstoff (middel som stabiliserer tarmfloraen) i fôr til katt.
  • Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som avlteknisk tilsetningsstoff (midler som stabiliserer tarmfloraen) i fôr til en rekke fjørfekategorier
  • Fornyet godkjenning av vitamin E som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr.
  • Fornyet godkjenning av 11stammer av mikroorganismer som ensileringsmidler i fôr til alle dyr.
  • Fornyet godkjenning av aromastoffet naringin i fôr til alle dyr
  • Regodkjenning av 37 kjemiske aromastoffer for bruk i fôr til alle dyr
  • Regodkjenning av 31 aromastoffer (kalt tutti-frutti) i fôr til alle dyr
  • Regodkjenning av sepioltisk leire som teknologisk tilsetningsstoff (bindemiddel, antiklumpemiddel) i fôr til en rekke dyr
  • Korrigering av feil i forordning (EU) 2022/1412

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av sommeren/høsten 2023.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 06.03.2023
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41