Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 13.12.2021)

Publisert 27.10.2021     Sist endret 27.01.2022

Det er forslag til 10 endringer i forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Endringene omhandler godkjenning av følgende tilsetningsstoffer:

  • preparat bestående av levende sporer fra tre stammer av Bacillus velezensis (PTA-6507, NRRL B-50013, NRRL B-50104) som avlteknisk tilsetningsstoff i fôr til slaktekalkun.
  • Aromastoffet dinatrium 5’-guanylat produsert ved hjelp av Corynebacterium stationis (KCCM 10530) og Escherichia coli (K-12 KFCC 11067) i fôr til alle dyr.
  • tilsetningsstoff bestående av levende sporer av Bacillus velezensis (CECT 5940) som avlteknisk tilsetningsstoff (middel som stabiliserer tarmfloraen) i fôr til en rekke fjørfe.
  • kaliumdiformiat som teknologisk tilsetningsstoff (syreregulerende middel) i fôr til avvent smågris og slaktegris.
  • aminosyren L-valin produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum (CGMCC 7.366) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr.
  • to lysintilsetningsstoffer produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum (KCCM 80183, CCTCCM 2015595 eller KCCM 80227) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr.

Endringene omhandler også fornyet og endret godkjenning av

  • -et preparat bestående av enzymet endo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (CBS 143953) som avlteknisk tilsetningsstoff for fjørfe og svin.

Utvidet godkjenning av

  • aminosyren L-histidin monohydroklorid produsert ved hjelp av Escherichia coli (NITE SD 00268) i fôr til alle dyr.
  • et preparat bestående av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre til flere fjørfe.

Avslag på regodkjenning og tilbaketrekking fra markedet

  • fargestoffet titaniumdioksid (TiO2)

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av vinteren/våren 2022.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 13.12.2021
 
Under vurdering i EØS-/EFTA

Rettsaktene har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsaktene EØS-relevant og akseptabel.

Rettsaktene er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41