Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 14.03.2022)

Publisert 28.01.2022     Sist endret 28.01.2022

Det er forslag til 11 endringer i forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringene omhandler;

Godkjenning av følgende nye tilsetningsstoffer:

  • seks preparater bestående av to ulike stammer av Pediococcus pentosaceus, tre ulike stammer av Lactiplantibacillus plantarum og en stamme av Lacticaseibacillus rhamnosus som teknologisk tilsetningsstoff (ensileringsmiddel).

Utvidet godkjenning av følgende tilsetningsstoff:

  • et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 (Biosprint®) som avlteknisk tilsetningsstoff (middel som stabiliserer tarmfloraen).

Regodkjenning av følgende tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk:

  • 17 organiske syrer som teknologiske tilsetningsstoffer (konserveringsmidler).
  • eterisk olje av frukten fra Litsea cubeba (Litseabærolje) som sensorisk tilsetningsstoff (aromastoff)
  • eterisk olje fra petitgrain (en sitrusfrukt) som sensorisk tilsetningsstoff (aromastoff).
  • mandarin olje som sensorisk tilsetningsstoff (aromastoff).
  • fire sitrusprodukter som sensorisk tilsetningsstoff (aromastoff)

Endringene omfatter også endring av innehaver av godkjenninger og retting av feil.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av våren/sommeren 2022.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 14.03.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41