Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 21.04.2022)

Publisert 02.03.2022     Sist endret 02.03.2022

Det er forslag til 9 endringer i forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringene omhandler;

Godkjenninger av nye fôrtilsetningsstoffer:

  • tincure fra filtkongslys (Verbascum thapsus L.) som aromastoff i fôr til visse dyr
  • ensileringsmiddel bestående av Lactiplantibacillus plantarum (DSM 26571) for alle dyr.
  • 3-nitrooxypropanol (Bovaer ® 10) som avltenisk tilsetningsstoff (midler som har positiv effekt på miljøet) for melkekyr

Regodkjenning av fôrtilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk:

  • butylated hydroxyanisole (BHA) som teknologisk tilsetningsstoff (antioksidant) i fôr til katt
  • ekstrakt fra pomerans (Citrus x aurantium L.) som aromastoff i fôr til visse dyr
  • bladene fra sitronmelisse (Melissa officinalis L.) som aromastoff i fôr til alle dyr
  • flytende sitronekstrakt som aromastoff for alle dyr
  • Bacillus velezensis (DSM 15544) som et middel som stabiliserer tarmfloraen til en rekke dyr
  • natriumbensoat (Protural ®) som avlteknisk tilsetningsstoff som bedrer ytelsen

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringsfrist 21.04.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41