Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist august 2019)

Publisert 04.07.2019     Sist endret 20.02.2019

Det er forslag til 5 endringer i Forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Endringen gjelder fire godkjenninger av nye tilsetningsstoffer og en endring av eksisterende godkjenning. Endringene omfatter fire avltekniske tilsetningsstoffer i de funksjonelle gruppene fordøyelsesforbedrende midler og midler som stabiliserer tarmfloraen, samt godkjenning av aminosyren L-valin.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2019.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 19.08.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 13.08.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41