Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist februar 2020)

Publisert 13.12.2019     Sist endret 25.02.2020

Det er forslag til 21 endringer i Forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Endringen omhandler fem regodkjenninger av fôrtilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og er nå foreslått regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003). Endringene omfatter også åtte avltekniske tilsetningsstoffer som ble godkjent for 10 år siden og nå får fornyet sin godkjenning. Enkelte av disse tilsetningsstoffene får samtidig utvidet godkjenning til å inkludere flere kategorier dyr. To godkjenninger av avltekniske tilsetningsstoffer er foreslått endret og høringen inkluderer også fire godkjenninger av nye tilsetningsstoffer (to avltekniske og to teknologiske).

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av sommeren 2020.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 07.02.2020
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41