Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist januar 2021)

Publisert 04.12.2020     Sist endret 04.12.2020

Det er forslag til 7 endringer i forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Endringene omhandler:

  • godkjenning av et preparat med Lactobacillus buchneri (DSM 29026) som ensileringsmiddel i fôr til alle dyr.
  • godkjenning av enzymet fumoninsinesterase produsert ved hjelp av Komagataella phaffii (DSM 32159) som teknologisk tilsetningsstoff for alle dyr.
  • godkjenning av preparat med Lactobacillus parafarraginis (DSM 32962) som ensileringsmiddel for alle dyr.
  • regodkjenning av emulgatoren sorbitan monlaurat som teknologisk tilsetningsstoff for alle dyr.
  • fornyet godkjenning av et preparat med Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-4407, tidligere identifisert som Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47) som alvtekniske tilsetningsstoff for kalver til slakt.
  • fornyet godkjenning av et preparat av enzymene endo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av Trichoderma longbrachiatum (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert ved hjelp av Trichoderma longibrachiatum (MUCL 49754), som avlteknisk tilsetningsstoff til slaktekylling.
  • utvidet godkjenning av enzymet 3-fytase produsert ved hjelp av Komagataella phaffii (CECT 13094) som avlteknisk tilsetningsstoff til også å gjelde slaktegirs, mindre svinearter, slaktekalkun og avlskalkun.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av våren 2021.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 22.01.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41