Spørsmål og svar

Er det lov å selge fôr som inneholder glukosamin?

Publisert 13.01.2022     Sist endret 13.01.2022

Glukosamin ikke lenger er klassifisert som et legemiddel. Glukosamin er klassifisert som et fôrmiddel i fôrmiddelkatalogen. Det er derfor ikke behov for godkjenning før bruk av glukosamin i f.eks. tilskuddsfôr (Forskrift om merking og omsetning av fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 68/2013 fortegnelse over fôrmidler, Vedlegg I, Del C Liste over fôrmidler, oppføring 13.2.8 og 13.12.2). Andre generelle krav om bruk av trygt fôr og overholdelse av grenser for uønskete stoffer etc. gjelder imidlertid.

Fant du det du lette etter?