Kunngjøring

Europakommisjonen ønsker innspill til forslag om medisinfôr

Publisert 18.10.2023     Sist endret 19.10.2023

Europakommisjonen har foreslått ny øvre grense for kryssforurensning og nye analytiske metoder for antimikrobielle aktive stoffer i fôr. Forslaget er lagt ut på alminnelig høring. Norske borgere kan gi innspill.

EUs medisinforforordning (EU) 2019/4 har vært gjeldende i Norge fra september 2022. I henhold til forordningen (art. 20) skal Europakommisjonen fastsette spesifikke øvre grenser for krysskontaminering med de antimikrobielle virksomme stoffer som er listet i vedlegg I, i form av delegerte rettsakter. EU har nå et forslag til delegert rettsakt på høring.

Denne rettsakten supplerer medisinforforordningen ved å etablere

 1. øvre grenser for kryssforurensing med antimikrobielle aktive stoffer (jf. forordn 2019/4 vedlegg II) som følger:
  - harmonisert nivå av kryssforurensning av de antimikrobielle aktive stoffer i fôr til dyr utenom målgruppen fastsatt til 1 % av aktiv substans i den forutgående produksjonen av medisinfôr/mellomprodukt.

  Unntak fra den generelle 1%-grensen:
  - Dersom det produseres fôr til matproduserende landdyr rett etter at det er produsert medisinfôr til fisk, skal grensen for kryssforurensning i det etterfølgende fôret være <LOQ.
  - Grensen for kryssforurensning i fôr til dyr som produserer egg eller melk for humant konsum skal være <LOQ.
  - Grensen for kryssforurensning i fôr til matproduserende slaktedyr (kjøttproduksjon) skal være <LOQ hvis dyret skal slaktes innenfor den lengste tilbakeholdesestiden for den aktive substansen.
   
 2. regler for bruk av «renseplugg» som er brukt for å rense produksjonslinjen etter produksjon av medisinfôr.
   
 3. metoder for analyse av de antimikrobielle aktive stoffene i fôr til dyr utenom målgruppen.

Alle mottatte tilbakemeldinger vil bli vurdert av Europakommisjonen. I «explanatory memorandum», som kommer sammen med rettsakten, skal det fremgå hvordan innspillene er hensyntatt.

Du kan sende ditt høringsinnspill direkte til Europakommisjonen innen 9. november: Medicated feed – cross-contamination levels and analytical methods for antimicrobials in feed (europa.eu)

Fant du det du lette etter?