Fôrmiddelregisteret

Publisert 16.08.2017     Sist endret 16.08.2017

I følge forskrift om merking og omsetning av fôr, som gjennomfører forordning 575/2011, art. 24, pkt. 6, skal den som første gang omsetter et fôrmiddel som ikke står oppført i fôrmiddelkatalogen, notifisere den europeiske fôrbransjen om dette. Dette betyr at hvis man omsetter et fôrmiddel som ikke står i fôrmiddelkatalogen skal man registre det i fôrmiddelregisteret. Fôrmiddelregisteret er driftet av den Europeiske fôrbransjen, og med ujevne mellomrom overførers fôrmidler fra registeret til katalogen. De vil da ikke lenger være oppført i registeret.

En oppføring i fôrmiddelregisteret gir ingen informasjon om at fôrmidlet er trygt. Driftsansvarlig for fôrvirksomheten har fortsatt ansvar for at fôrmidlet er trygt. Den Europeiske fôrindustrien som drifter registeret sjekker ikke at det aktuelle fôrmidlet er trygt.

Når skal et fôrmiddel notifiseres?

Hvis det aktuelle fôrmidlet ikke er oppført i fôrmiddelkatalogen, og ikke er registrert i fôrmiddelregisteret skal det registreres i registeret.

Når man sjekker om fôrmidlet er oppført i registeret må man også se på om det er oppført med de samme egenskapene/karakteristika som det aktuelle fôrmidlet. Er det ikke det må det notifiseres med samme navn, men med de aktuelle egenskapene/karakteristikaene.

Hvem skal notifisere det nye fôrmidlet?

Det er den som omsetter fôrmidlet for første gang i EU som skal notifisere fôrmidlet til registeret. Dette kan være produsenten av fôrmidlet eller importøren. Det kan også være den som er ansvarlig for merkingen, eks. når fôrmidlet blir omsatt av en forhandler på vegne av produsenten.

Navnet på den som har notifisert fôrmidlet vil ikke fremkomme av registret, men er tilgjengelig for fôrorganisasjonene som drifter registeret, og for Mattilsynet (og de andre myndighetene i medlemslandene i EU).

Hvordan notifiserer man et nytt fôrmiddel?

Den Europeiske fôrindustrien har utviklet et nettbasert notifiseringssystem. Det er ikke mulig å notifisere et nytt fôrmiddel på annen måte. På registret sin nettside er det en guide om hvordan notifiseringen skal foregå.

Hvordan navngi et nytt fôrmiddel?

Man kan navngi fôrmidlet på norsk, men det er anbefalt å navngi fôrmidlet på engelsk. Hvis man bruker norsk, må man oppgi en «uoffisiell» oversettelse i feltet «feed material caracteristiks». Det er viktig at navnet følger de generelle merkebestemmelsene som er gitt i forskrift om merking og omsetning av fôr, og at det ikke er misvisende eller kan misforstås.

Hvilke egenskaper/karakteristika må oppgis?

Egenskapene til det nye fôrmidlet skal oppgis på engelsk. Denne informasjonen vil bli brukt av andre fôrvirksomheter når de sjekker om et aktuelt fôrmiddel er registrert. Denne informasjonen vil være offentlig tilgjengelig.

 • Oppgi hvilken type fôrmiddel det er, om det er av vegetabilsk, animalsk eller mineralsk opprinnelse.
 • Er det prosessert, skal man oppgi fra hvilket materiale det er prosessert fra, og hvilken type prosess som er benyttet.
 • Innhold av de næringsstoffene som er spesielle for fôrmidlet, eks. protein, fettsyrer, kalsium, karbohydrater osv.

Blir alle fôrmidler som notifiseres oppført i registeret?

De som drifter registeret kan la være å publisere, og de kan trekke tilbake fôrmidler som er forbudt, misvisende eller er feil med. Har produktet et misvisende navn eller en villedende beskrivelse vil det ikke bli oppført i registeret. Det samme er hvis beskrivelsen inneholder påstander. Det er også viktig at det ikke er skrivefeil, at beskrivelsen gir mening og ikke er for lang. Prosedyren er at de som drifter registeret oppfordrer de som har registret fôrmidlet om å trekke registreringen. Det er mulig å klage på en tilbaketrekking.

Eksempler på grunner til at et fôrmiddel ikke blir oppført i registeret.

 • Produktet er allerede er oppført i fôrmiddelkatalogen
 • Produktet er ikke et fôrmiddel ifølge definisjonen i forskrift om fôrhygiene, art. 3.
 • Produktet er et tilsetningsstoff
 • Produktet er en fôrblanding
 • Produktet er et forbudt fôrmiddel ifølge liste i forskrift om merke og omsetning, vedlegg III.
 • Produktet overskrider grenseverdien for en eller flere av de uønskede stoffene oppført i forskrift om fôrvarer, vedlegg I.
 • Produktet er en legemiddel ifølge direktiv 2001/82/EC, eller et biocid ifølge direktiv 98/8/EC.
 • Produktet inneholder GMO som ikke er godkjent
Fant du det du lette etter?