Kunngjøring

Fugleinfluensa og konsekvenser for eksport av fôr og fôrvarer til land utenfor EØS

Publisert 18.11.2021     Sist endret 18.11.2021

Utbruddet av høypatogen fugleinfluensa i Rogaland får følger for tre helsesertifikater for eksport av fôr og fôrvarer, siden de har krav knyttet til meldepliktig fugleinfluensa.

Utbruddet får ingen følger for noen av helsesertifikatene for animaliebiprodukter eller melkeprodukter til humant konsum.

Helsesertifikater med krav knyttet til meldepliktig fugleinfluensa

EØU (Russland, Armenia, Hviterussland, Kirgisistan eller Kasakhstan)

Mattilsynets tolkning: Det kan ikke eksporteres fôr eller fôrvarer til EØU (Russland, Armenia, Hviterussland, Kirgisistan eller Kasakhstan) dersom fôrvirksomheten befinner seg i en risikosone eller observasjonssone for fugleinfluensa.

Les mer på siden Helsesertifikater for fisk, fiskerivarer og fôr til EØU.

Canada

Mattilsynets tolkning: Det kan ikke eksporteres fiskemel til dyrefôr i bulk – det vil si forsendelser som ikke er forseglet i lekkasjesikre beholdere – til Canada fra Norge før Norge igjen har status som fri for høypatogen fugleinfluensa.

Les mer på siden Eksport av fisk og sjømat til Canada.

Israel

Mattilsynets tolkning: Det kan ikke eksporteres fiskemel eller fiskeolje for dyrefôr til Israel, dersom det er oppdaget meldepliktig fugleinfluensa 30 km eller nærmere produksjonsvirksomheten de siste seks månedene før forsendelse.

Les mer på siden Eksport av fisk og sjømat til Israel.

Helsesertifikater uten krav knyttet til meldepliktig fugleinfluensa

Fôr og animaliebiprodukter

Melkeprodukter (ingen har krav)

Helsesertifikater som ikke er nevnt her

Mattilsynet jobber fremdeles med kravene i helsesertifikater for (fjørfe)kjøtt.

Vi anbefaler at eksportør leser andre sertifikater enn de som er nevnt her nøye med tanke på fugleinfluensagarantier, før man søker om disse. Hvis du fremdeles er i tvil om et helsesertifikat inneholder garantier for fugleinfluensa, eller du lurer på hvordan kravene skal forstås, anbefaler vi at du tar kontakt med et av våre sertifikatkontorer: Kontorsteder i Mattilsynet som utsteder eksportdokumenter for fisk og sjømat

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer