Spørsmål og svar

Har du mistanke om at fôret er utrygt?

Publisert 25.02.2021     Sist endret 25.02.2021

Hvis du har mistanke om at du har produsert eller omsatt et helseskadelig fôr skal du varsle Mattilsynet om dette (Matlovsforskriften Jf. Forordning 178/2002, artikkel 20).

Funn av salmonella i anlegg, produksjonsutstyr eller fôrvarer skal også varsles Mattilsynet (Forskrift om fôrvarer §11). Når det gjelder helseskadelige fôrvarer som ikke gjelder funn av salmonella skal det varsles via Mattilsynets skjematjeneste som meldepliktig hendelse, andre meldepliktige hendelser.

Gjelder det funn av salmonella skal det varsels via Mattilsynets skjematjeneste som meldepliktig hendelse, funn av salmonella. Ved varslingen må du beskrive hvilke tiltak som er satt i verk for å eventuelt trekke varer fra markedet.

Fant du det du lette etter?