Krav til aktørene på fôrområdet

Publisert 15.01.2013     Sist endret 15.03.2021

Det er ikke tilstrekkelig at fôret som dyrene får oppfyller kraven i regelverket. Det må også ha vært kontroll med innsatsfaktorer og framstillingsprosesser som ender opp i sluttproduktet. Det er utarbeidet utfyllende regler som omhandler kravene til system hos aktørene på fôrområdet. Dette dokumentet gir en oversikt over de systemkravene som er rettet mot aktørene på fôrområdet.

Verdikjeden for fôrvarer består av mange ledd. Aktørene på hvert  ledd har et selvstendig ansvar for å etterlevekrav i regelverket og sikre trygt fôr. Den gruppen aktører som omtales som «primærprodusenter av fôr» med tilknyttede aktiviteter har litt mindre strenge krav til kvalitetssikringssystem enn de øvrige aktørene. Primærprodusenter av fôr omfatter de aktørene som høster fra jorda eller havet til fôr uten å bearbeide produktene, samt de aktørene som fôrer dyr beregnet til matproduksjon. Primærprodusenter av fôr omfatter tradisjonelt landbruk og oppdrett av matproduserende dyr inkludert fiskeoppdrett. Legg merke til at bønder som blander eget fôr der det brukes tilsetningsstoffer ikke er primærprodusenter av fôr.

Alle som  produserer, transporterer, lagrer og omsetter fôrmidler, tilsetningsstoffer og fôrblandinger men også de som dyrker/ høster fôr og de som fôrer matproduserende dyr, er omfattet av system-kravene. De fleste systemkravene  finner vi i forskrift om fôrhygiene, men det er også annet regelverk som er relevant. Virksomheter som produserer fôrmidler av animalsk opprinnelse og fôr til ikke matproduserende dyr finner systemkravene i biproduktregelverket.

For å kunne oppfylle kravene til fôr, må alle aktørene på fôrområdet ha fokus på hvilke farer som kan oppstå i sin produksjon og som kan få betydning for fôr- og mattrygghet og ta de nødvendige forholdsregler og styre sine innkjøp og  sin produksjon på en måte som hindrer at disse farene oppstår og/eller sikre at de holdes under et visst nivå. For å få dette til, må alle aktørene ha iverksatt et kvalitetssikringssystem som dekker alle aktivitetene virksomheten omfatter. 

Systemkravene omfatter bl.a. at alle aktørene skal være registrert eller godkjent av Mattilsynet og derved underlagt offentlig kontroll. De skal innføre kvalitetsstyring og de skal kunne sikre full sporbarhet. Det er også bare tillatt å kjøpe varer og tjenester fra aktører som er registrert / godkjent og foreligger på Mattilsynets liste over registrerte / godkjente fôrforetak.

Lister over godkjente produkter og virksomheter

Fant du det du lette etter?