Matsvinn fra dagligvarehandelen til bruk som fôr

Publisert 04.12.2017     Sist endret 02.05.2018

Det er tillatt å levere visse typer matsvinn fra dagligvarehandelen til dyrehold med matproduserende dyr og fôre dyrene med dette. Virksomhetene som leverer, må registrere seg hos Mattilsynet og etablere et minimum av internkontroll for å sikre trygt fôr.

Fra dagligvarehandelen er det frukt og grønt, korn o.l., samt bakervarer som ikke inneholder kjøtt eller fisk som kan leveres direkte til dyrehold med matproduserende dyr.

Det skal ikke leveres animalske biprodukter direkte til bønder. Dette gjelder kjøtt, fisk, egg, melk og produkter der disse inngår. Det er unntak for bakervarer som inneholder melkeprodukter og egg.

Kav til virksomheter som leverer matsvinn direkte til bønder:

 • skal registrere seg i hos Mattilsynet.
  o I skjematjenesten bruker du skjemaet «ny fôrvarevirksomhet».
  o Under «valg av type fôrvarevirksomhet» velger du «forvarer - omsetning».
  o Under «produksjonsform» velger du «formidler for salg/omsetning som innebærer registrering iht forskrift om forhygiene»
 • skal føre journal over hvem de leverer til
 • skal sortere matsvinn slik at dyrehold med matproduserende dyr bare får motta frukt og grønt, korn o.l. samt bakervarer som ikke inneholder kjøtt eller fisk

Krav til bønder som mottar matsvinn til bruk som fôr:

 • skal ha oversikt over hva de har mottatt og fra hvem 
 • skal sikre at materialet er egnet til fôr (at det har tilstrekkelig hygienisk kvalitet og ikke er bedervet) 
 • skal sikre at all emballasje er fjernet før materialet fôres til dyr
Fant du det du lette etter?