Kunngjøring

Nytt regelverk om medisinfôr

Publisert 27.04.2022     Sist endret 27.04.2022

Bakgrunn

EU vedtok den 11. desember 2018 medisinfôrforordningen (forordning (EU) 2019/4). Denne forordningen trådte i kraft i EU den 28. januar 2022. I Norge er medisinfôrforordningen tatt inn i ny forskrift om medisinfôr. Denne forskriften ble fastsatt den 7. april i år.  Imidlertid, er ikke denne forskriften trådt i kraft.  Dette skyldes at medisinfôrforordningen er knyttet til forordning om legemidler til dyr (forordning (EU) 2019/6). Denne forordningen krever samtykke av Stortinget før den tas inn i norsk regelverk. Dette er ikke bitt tatt opp til vurdering i Stortinget ennå.

Disse to forordningene sees på som «en pakke». Medisinfôrforordningen vil derfor ikke kunne tre i kraft før forordningen om legemidler til dyr tas inn i norsk regelverk. Det vil derfor komme en endringsforskrift av den nye medisinfôrforskriften, når vi har endelig dato for ikrafttredelsen av forskriften.     

Den nye medisinfôrforskriften erstatter den eksisterende medisinfôrforskriften som er forskrift 28. juni 1996 nr. 693 om forskrivning, tilvirkning og distribusjon m.v. av medisinfôr til dyr, fugler, fisk og andre akvatiske dyr.

Formål

Medisinfôrforordningen har til hensikt å gi et harmonisert og forbedret regelverk om medisinfôr innenfor EØS-området.  Et viktig mål er å motvirke utvikling av antimikrobiell resistens. Å oppnå god dyrehelse og dermed god dyrevelferd ansees som viktig. Økt tilgjengelighet av medisinfôr, et mer effektivt marked, stimulere til økt konkurranseevne og innovasjon i EØS-området er viktige hensyn bak det nye medisinfôrregelverket.  

Overføring av forvaltningsmyndighet fra Statens legemiddelverk til Mattilsynet

En konsekvens av medisinfôrforordningen er at det skjer en overføring av forvaltningsmyndighet fra Statens legemiddelverk til Mattilsynet. Ansvaret for forvaltningen av den gjeldende medisinfôrforskriften har vært delt mellom Mattilsynet og Statens legemiddelverk. Med den nye medisinfôrforskriften får Mattilsynet tildelt flere oppgaver som følge av overføringen av forvaltningsmyndigheten.  

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Jorunn Madsen, rådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, e-post: Jorunn.Madsen@mattilsynet.no, tlf: 99 20 37 67

Mette Kristin Lorentzen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, e-post: Mette.Kristin.Lorentzen@mattilsynet.no, tlf: 22 77 86 94


Les mer

Kontaktinformasjon

Jorunn Madsen, rådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, e-post: Jorunn.Madsen@mattilsynet.no, tlf: 99 20 37 67

Mette Kristin Lorentzen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, e-post: Mette.Kristin.Lorentzen@mattilsynet.no, tlf: 22 77 86 94