Nytt regelverk om medisinfôr – overføring av forvaltningsmyndighet fra Statens legemiddelverk til Mattilsynet

Publisert 15.11.2022     Sist endret 15.11.2022

Medisinfôrforordningen har til hensikt å gi et harmonisert og forbedret regelverk om medisinfôr innenfor EØS-området.  Et viktig mål er å motvirke utvikling av antibiotikaresistens. Å oppnå god dyrehelse og dermed god dyrevelferd er viktig. Økt tilgjengelighet av medisinfôr, et mer effektivt marked, og å stimulere til økt konkurranseevne og innovasjon i EØS-området er også viktige hensyn bak det nye medisinfôrregelverket.

En viktig konsekvens av implementeringen av medisinfôrforordningen er en overføring av forvaltningsmyndighet fra Statens legemiddelverk til Mattilsynet. Dette betyr at Mattilsynet fører tilsyn med medisinfôr.

For mer informasjon  se veileder om det nye regelverket

Bakgrunn:

EU vedtok 11. desember 2018 medisinfôrforordningen (forordning (EU) 2019/4). Forordningen trådte i kraft i EU den 28. januar 2022. I Norge er medisinfôrforordningen tatt inn i ny forskrift om medisinfôr. Forskriften ble fastsatt 7. april 2022 og trådte i kraft 16. september 2022.

Den nye medisinfôrforskriften erstatter den eksisterende medisinfôrforskriften som er forskrift 28. juni 1996 nr. 693 om forskrivning, tilvirkning og distribusjon m.v. av medisinfôr til dyr, fugler, fisk og andre akvatiske dyr.

Fant du det du lette etter?