Rapport

Overvåkingsprogram 2019 - smittemessige konsekvenser av økt grovfôrimport

Publisert 17.11.2020     Sist endret 17.11.2020

I tørkesommeren 2018 var det økt innførsel av grovfôr til Norge. Import av grovfôr innebærer en risiko for å få inn uønskede smittestoffer som kan gi sykdom hos dyr og mennesker. Mattilsynet, Veterinærinstituttet og TINE SA har samarbeidet om et overvåkingsprogram for å se på mulige smittemessige konsekvenser, og resultatene tyder ikke på økt forekomst av aktuelle smittestoffer.

Hva undersøkte vi?

Målet med programmet var å overvåke mulig introduksjon av smittefarlige agens hos storfe og småfe i Norge etter den økte grovfôrimporten i 2018. Det ble undersøkt flere smittestoffer i tankmelkprøver og individuelle prøver for et stort antall besetninger med storfe og geit, og i serumprøver fra sauebesetninger. Prøvene ble tatt fra dyr i de områdene hvor det var mest import av grovfôr.

Tidsrom:2019
Hva lette vi etter?

Det ble undersøkt for følgende smittestoffer og bakterier:

 • i) Coxiella burnetii (Q-feber, ikke påvist i Norge)
   
 • ii) Salmonella Typhimurium/S.Dublin (salmonella-infeksjon, påvises i få tilfeller)
   
 • iii) Mycoplasma bovis (kroniske jur-, ledd- og luftveisinfeksjoner, ikke påvist)
   
 • iv) Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) (antibiotika resistent, lav forekomst)
   
 • v) Parasitten Neospora caninum (neosporose – abort, påvises i regioner)
Hva fant vi? Undersøkelsene tyder på at smittestoffene det ble undersøkt for ikke har blitt introdusert i merkbar grad som følge av det økte inntaket av importert grovfôr etter tørkesommeren 2018. Det antas at en nyintroduksjon av smitte etter tørkesommeren med stor sannsynlighet ville blitt oppdaget dersom det hadde forekommet.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner