Kunngjøring

Tillatt med svinemel, fjørfemel og insektmel i fôr til svin og fjørfe

Publisert 02.05.2022     Sist endret 02.05.2022

Det er nå tillatt å bruke prosessert animalsk protein fra svin og fjørfe i henholdsvis fjørfe- og svinefôr. I tillegg er det tillatt å bruke prosessert animalsk protein fra insekter i fôr til svin og fjørfe.

Det er strenge krav til produksjon, lagring, transport og testing for å hindre at slike animalske proteiner forurenser fôr til drøvtyggere, og at forbudet mot å fôre dyr med slike proteiner fra samme art ivaretas.

Endringen vil tilrettelegge for økt tilgang på nye lokale proteinfôrmidler og redusere import av planteprotein fra tredjeland, og samtidig fremme utnyttelse av bærekraftige ressurser. En grunnleggende forutsetning er at fôret skal være trygt med hensyn til dyrehelse og folkehelse.

Reglene for bruk av animalske proteiner til ikke-drøvtyggere er beskrevet i regelverksveileder om TSE-regelverket (Hva er TSE?), og informasjon om insekter til bruk i fôr.

For mer informasjon om endringen, se regelverksprosessen Lettelser i fôringsforbudet, og mulighet for å bruke svinemel, fjørfemel og insektmel i fôr til svin og fjørfe under visse vilkår

Fant du det du lette etter?