Tilleggsvurdering for innførsel av grovfôr fra Island, Canada og USA

Publisert 26.07.2018     Sist endret 23.10.2018

Mattilsynet har bedt Veterinærinstituttet om å gi en tilleggsvurdering av risikoen ved å importere grovfôr fra enkelte land.

Hva undersøkte vi?

Risikoen ved å importere grovfôr fra enkelte land; Island, Canada og USA.

Tidsrom:Juli 2018
Hva lette vi etter?

Utvalgte smittetrusler ved import av grovfôr.

Hva fant vi?
  • Det er neglisjerbar eller liten risiko for utvalgte smittetrusler ved import av grovfôr fra Island.

  • Det er høy risiko for uønskede smittestoffer ved import av grovfôr fra Canada og USA.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner